Comunicat de Pirates Verds vers la disputa sobre el Riu Siurana

Imatge de la Plataforma pel Riu Siurana

Ens ratifiquem en la nostra postura de Juny de 2018 en la qual es resumeix en la necessitat de compatibilitzar els usos agràries i les necessitats d’aigua de boca de la ciutat de Reus, prioritzant els primers ja que la ciutat disposa d’altres fonts de proveïment.

Això, no obstant això, després del caire que ha pres la disputa entre grups ecologistes defensors del cabal ecològic del riu i la Comunitat de Propietaris del Pantá de Riudecanyes (CRPR), que finalitza de moment amb la demanda dels segons contra els primers per apropiació indeguda de l’aigua del pantà, volem manifestar el següent:

Defensem el manteniment dels cabals ecològics tal com vénen definits en la Declaració de Brisbane de 2007, podent resumir-se aquesta en “la quantitat de cabal necessari a cada moment per a sostenir els ecosistemes d’aigua dolça, els quals al seu torn mantenen les comunitats humanes”.

  1. En aquest sentit denunciem la insuficient assignació del cabal ecològic realitzat per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de 37 litres/segon, que condemna al riu a desaparèixer als pocs metres de l’assut de Siurana, on el riu és desviat per una canonada cap al Pantà de Riudecanyes propietat de la CRPR.
  2. Recordem que el Riu Siurana està inclòs en la Xarxa Natura 2000. Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat. Consta de Zones Especials de Conservació (ZEC) establertes d’acord amb la Directiva Hàbitat i de Zones d’Especial Protecció per als Ocells (ZEPA) designades en virtut de la Directiva Ocells. La seva finalitat és assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i els tipus d’hàbitat a Europa, contribuint a detenir la pèrdua de biodiversitat. És el principal instrument per a la conservació de la naturalesa a la Unió Europea.
  3. Condemnem l’opacitat de la gestió de l’aigua realitzada per la CRPR, exigint una auditoria pública dels drets de reg per a establir quants dels propietaris hereus dels fundadors de l’empresa en 1908 encara conserven terres de cultiu i quants fan altres usos de l’aigua del pantà (recreatius, Industrials o especulatius).
  4. Exigim que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) investigui els usos Industrials incompatibles amb els estatuts de CPPR que va declarar haver detectat en una entrevista en 2017 i dels quals mai més s’ha informat. https://tarragonadigital.com/baix-camp/irregularitats-l-us-dels-drets-d-aigua-del-panta-riudecanyes.
  5. Demanem a la Ciutat de Reus, propietària del 30% de l’accionariat del pantà que prioritzi el manteniment del cabal ecològic i l’ús agrícola, usant altres fonts d’aigua que té disponible quan el cabal natural del Siurana no aconsegueixi els mínims fixats.
  6. Condemnem la denúncia presentada per CRPR contra dos membres de l’entitat ecologista GEPEC per apropiació indeguda per l’acte simbòlic de bloquejar amb una taula la canonada de desguàs de l’assut de Siurana permetent que l’aigua fluís durant unes hores pel seu llit natural.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *