Gas, una inútil alternativa al gasoli

Aquests dies hem pogut analitzar dues notícies diferents sobre la utilització del gas natural, per a suplir els combustibles líquids i sòlids, si al que mostrarem se li pot dir notícia. D’una banda l’informe de la Federació Europea de Transport i Medi Ambient AISBL, una associació internacional en la qual participa Ecologistes en Acció. Per l’altre l’informe del Ministerio por la Transición Ecológica.
Si vostès comparen tots dos treballs, aviat descobriran que el de Transport and Environment detalla amb multitud de dades i explicacions la recerca realitzada, mentre que el del Ministeri, no només no detalla com ha arribat als seus resultats sinó que els mostra com una veritat absoluta, és a dir mitjançant un acte de fe, que en aquest cas podria ser suïcida per al planeta.

Indubtablement, l’informe del Ministeri arribarà a totes les empreses i mitjans del país, però no el de Transport and Environment que només arribarà a les associacions ecologistes o als activistes més inquiets. El nom del Ministeri ja ofereix la suficient confiança: Per a la Transició Ecològica, que mostra l’aparent voluntat de canviar el nostre model energètic.
El mal anomenat informe del Ministeri no mostra data ni qui l’ha redactat, el de Transport and Environment està datat aquest octubre i no només diu els qui l’han redactat sinó també qui l’ha revisat.
D’altra banda el més punyent és que, en principi, el Ministeri disposa de professionals i mitjans econòmics suficients que cobren bons sous per a desenvolupar un estudi, i no una mera declaració que sembla la còpia d’un informe de la indústria energètica. No obstant això, els grups ecologistes es nodreixen de petites donacions, generalment de persones amb no massa recursos, i de molts científics voluntaris, treballant possiblement a canvi de pocs diners o per la satisfacció del treball ben fet.

Però anem a les dades.
Un dels problemes més greus del gas natural és el seu elevat factor d’escalfament global. I no podem obviar que, la mitjana de gas metà que es perd durant el seu subministrament de gas fòssil és del 2,2%, una xifra gegantesca pel que comporta per a l’atmosfera. A aquest 2,2% li hem de sumar el que es perd durant les labors d’extracció, que pot ser molt major. L’efecte d’hivernacle del metà fòssil és 30 vegades superior al CO₂, i per desgràcia, està previst que les seves emissions augmentin considerablement, atès que els diferents Estats faciliten el seu ús.
L’eficiència energètica del metà en els motors de combustió, és molt similar a la de la resta de combustibles fòssils. En alguns casos el metà pot ser beneficiós, com en el transport de mercaderies terrestre; no obstant això, podem assegurar que el petit estalvi, al voltant del 7% d’emissions de CO₂, per l’ús de gas metà en els motors de combustió, queda superat o reduït a res si comptem les fugues de gas a l’exterior. Tal com explica el treball, els nous motors de gasoil igualen l’emissió de CO₂ amb els de gas, per la qual cosa aquest poc avantatge quedaria reduïda a zero, però amb l’afegit de les inevitables fuites de metà.
Per a finalitzar, la qual cosa aquest treball pretén explicar és que en totes les facetes en les quals el metà pot ser menys contaminant que la resta de combustibles fòssils, existeixen alternatives a llarg termini més barates i de ZERO emissions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *